Archeologie sur Archeophile.com, l'Annuaire de l'Archeologie Francophone
Bibliographies > Iosif Vasile Ferencz

Bibliographie de Iosif Vasile Ferencz


Voir aussi la recherche par mot clé


Ferencz (Iosif Vasile)
Senior researcher, Dr. Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, (Deva, Romania)
[ ]


 • I. V. Ferencz, Celţii pe Mureşul mijlociu [summary: The Celts on the Mureş Middle Valley], Bibliotheca Brukenthal XVI, Sibiu 2007, 220 p.
 • D. Diaconescu, I. V. Ferencz, S. A. Luca, C. C. Roman, Al. Sonoc, C. Suciu, S. Tincu, (coord . by S. A. Luca) , Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara [ The archaeological repertory of Hunedoara County], ed. a 2-a, Bibliotheca Brukenthal XXVI, Sibiu 2008, 260 p.
 • Daco – Geţii, 80 de ani de cercetări sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei [Daco - Getae, 80 years of s ystematic researches on the Dacian fortreses from Orăştie Mountains] , Deva 2004, 343 p. (ed ited with A. Pescaru).
 • Monumente Unesco din România- World Heritage Treasures, Proema, Baia Mare 2008. 288 p. (scientific consultant).
 • I. V. Ferencz, Mercurius la Grădiştea Muncelului [summary: Mercurius at Grădiştea Muncelului], Apulum XXXII, Alba Iulia, 1995, 145-148.
 • I. V. Ferencz, Morminte celtice cu car din Transilvania [résumé: Tombeaux celtiques à char de la Transylvanie], Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti 2, Alba Iulia 1996, 91-101.
 • I. V. Ferencz, Aşezări din La Tène-ul timpuriu ţi mijlociu în bazinul central al Mureţului, [summary: Early and Middle La Tène settlements in the Central Basin of Mureţ River] , Apulum XXXIV, Alba Iulia, 1997, 79-92.
 • I. V. Ferencz, Nouvelles considérations sur la tombe celtique á char de Cristurul Secuiesc, Ephemeris Napocensis VII, Cluj-Napoca 1997, 5-10.
 • I. V. Ferencz, Brăţări şi colane celtice descoperite pe cursul mijlociu al Mureşului Transilvania [résumé: Des bracelets et des colliers celtiques découverts sur le cours moyen de Mureş], Corviniana 3, Hunedoara 1997, 33-44.
 • I. V. Ferencz, Despre un vas de provizii descoperit în cetatea dacică de la Băniţa (jud. Hunedoara) [summary: About a provision vessel discovered in the Dacian fortres from Băniţa (County Hunedoara)], Apulum XXXV, Alba Iulia 1998, 111-116.
 • I. V. Ferencz, Cele mai timpurii descoperiri celtice pe cursul mijlociu al Mureşului [résumé: Les plus anciennes découverts Celtiques dans le sue-ouest de la Transylvanie], Analele Banatului S. N. VI, Timişoara 1998, 215-226.
 • I. V. Ferencz, Fibule celtice de pe cursul mijlociu al Mureşului [résumé: Des fibules celtiques sur le cours moyen de Mureş], Apulum XXXVI, Alba Iulia 1999, 135-143.
 • I. V. Ferencz, C. Bodó, Noi piese descoperite la Piatra Roşie (jud. Hunedoara) [résumé: Nouvelles pièces decouvertes à Piatra Roţie (dép. Hunedoara)], Sargetia XXVIII-XXIX, Deva 1999-2000, 169-181.
 • I. V. Ferencz, M. M. Ciută, Finds from Ţeuţa (Alba county) belongins to middle La Tène . In: C. Gaiu, A. Rustoiu (eds.) Les Celtes et les Thraco – Daces du Bassin des Carpates, Les Actes du colloque national qui a eu lieu a Bistriţa le 16 – 17 octobre 1998, Cluj-Napoca 2000, 22-50.
 • I. V. Ferencz, D. Ferencz, Materiale celtice inedite păstrate în colecţiile muzeului din Deva Mureşului [résumé: Des matériaux inedits conservés dans collections du Musée de Deva], Apulum XXXVIII/1, Alba Iulia 2001, 129-136.
 • I. V. Ferencz, Câteva consideraţii generale privind aşezările datate în secolele III – II î. chr. de pe cursul mijlociu al Mureşului [resumé: Quelque considérations générales sur les emplacements datés au cours de IIIeme-siècle av. J.H. jusqu’a IIe siècle av. J.H.], Revista Bistriţei XV, Bistriţa 2001, 39-53.
 • I. V. Ferencz, C. Bodó, Noi piese descoperite la Piatra Roşie (jud. Hunedoara) [résumé: Nouvelles pièces decouvertes à Piatra Roţie], Sargetia XXVIII-XXIX, Deva 1999-2000, 169-181.
 • I. V. Ferencz, Câteva unelte agricole descoperite în zona Grădiştii Muncelului [résumé: Quelques outils agricoles découvertes dans la region de Grădiştea Muncelului], Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Bibliotheca Musei Napocensis – XX, Cluj – Napoca 2001, 151-158.
 • I. V. Ferencz, V. Rădeanu, A few pieces recently found in the surroundings of the Dacian fortress of Piatra Rosie . In: C. Gaiu (ed.) Ateliere şi tehnici meşteşugăreşti. Contribuţii arheologice - Ateliers et techniques artisanaux. Contributions archéologiques, Cluj-Napoca 2002, 145-159.
 • A. Rustoiu, V. Sîrbu, I.V.Ferencz, Mormântul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara) [résumé: La tombe tumulaire dace de Călan, dep. Hunedoara], Sargetia XXX, Deva 2001-2002, 110-127.
 • A. Rustoiu, I. V. Ferencz, Piese ornamentale de car din Dacia preromană [résumé: Pièces ornementales des chariots de la Dacie préromaine], Thraco-Dacica XXIII, 1-2, Bucureşti 2002, 231-242.
 • C. Bodó, I. V. Ferencz, Câteva consideraţii privind fortificaţia şi aşezarea dacică de la Ardeu (com. Balşa), jud.Hunedoara [summary: Several observations on the fortifications and Dacian settlement in Ardeu (com. Balşa), Hunedoara county] , Istros 11, Brăila 2003, 147-158.
 • I. V. Ferencz, Două fibule deteriorate descoperite la Ardeu (com. Balşa, jud. Hunedoara) [résumé: Deux fibules déteriorées découvertes à Ardeu (com. Balşa, dep. De Hunedoara)], Sargetia 31, Deva 3003, 99-110.
 • I. V. Ferencz, C. Bodó, Über eine in Ardeu (gem. Balşa, kr. Hunedoara, Rumänien) entdeckte unvollendete fibel, Instrumentum. Bulletin du Groupe de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées dans l’Antiquité 18, 2, Montagnac 2003, 20-21.
  &
  I. V. Ferencz, Dacian iron tools discovered in the area of the Dacian kingdom capital . In : A. Pescaru , I. V. Ferencz (ed s.) Daco – Geţii, 80 de ani de cercetări sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei [Daco - Getae, 80 years of s ystematic researches on the Dacian fortreses from Orăştie Mountains] , Deva 2004, 297-306 .
 • C. Rişcuţa, I. V. Ferencz, Noi cercetări arheologice şi câteva consideraţii privind complexul ecleziastic de la Strei (jud. Hunedoara) [summary: New archaeological research and a few considerations regarding the ecclesiastic complex from Strei (Hunedoara county)], Apulum XLI, Alba Iulia 2004, 337-366 .
 • I. V. Ferencz, M. M. Ciută, Consideraţii pe marginea unor materiale descoperite la Şeuşa (com. Ciugud, jud. Alba) [résumé: Des considerations à travers des materiaux decouverts à Ţeuţa ( Ciugud dep.d’Alba)], Istros XII, Brăila 2005, 239-254.
 • I. V. Ferencz, On a Roman lamp discovered in the Dacian fortress from Ardeu, Hunedoara county, Romania . In C. Gaiu, C. Găzdac (eds.) Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistriţa 2005, 371-377.
 • I. V. Ferencz, C. Oargă, Obiecte decorate în stilul vegetal continuu din Transilvania [summary: Vegetal Stile decoration on some objects from Transylvania] . In C. I. Popa, G. T. Rustoiu ( eds. ) Omagiu profesorului Ioan Andriţoiu la 65 de ani. Studii şi articole de arheologie [Festschrift für Ioan Andriţoiu], Alba Iulia 2005, 205-223.
 • I. V. Ferencz, Fiew considerations on the archaeological discoveries on the Middle Course of Mureş River belonging to La Tène B2-C1, The society of the Living the Community of the dead (from Neolithic to the Cristian Era), Proceedings of the 7th International Colloquium of Funnerary Archaeolo gy, Acta Terrae Septemcastrensis V, 1, Sibiu 2006, 139-149.
 • I. V. Ferencz, Relaţii etnice sau relaţii interculturale? Privire asupra unor realităţi istorice ale Transilvaniei în secolul al II-lea î. Chr. [summary: Ethnical relationships or intercultural relationships? A view on some historical realities in Transylvania] . In I. M. Ţiplic, S. I. Purece (eds.) Relaţii interetnice în spaţiul românesc. Populaţii şi grupuri etnice (sec. II î. Hr. – V d. Hr.) [Ethnical relationships in Romanian space. Populations and ethnical groups], Alba Iulia 2006, 49-71.
 • I. V. Ferencz, Repere istorice ale stadiului cercetării celei de a doua epoci a fierului pe cursul mijlociu al Mureşului [summary: Historical references on research stage on the Second Iron Age on Middle Course of Mureş], Corviniana 10, Hunedoara 2006, Hunedoara, 133-149.
 • I. V. Ferencz, Două fibule cu resort bilateral mare şi coarda înfăşurată de arc, provenind din aşezarea dacică de la Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara [summary: Two fibulas with big bilateral spring and the string wrapped on arc coming from the Dacian settlement from Ardeu, com Balşa, Hunedoara county ], Bruckenthal. Acta Musei, I. 1., Sibiu 2006, 67-76.
 • I. V. Ferencz, La Tène C1 funerary discoveries on the Middle Mureţ course, Funerary Practices in Europe, before and after the Roman Conquest  (3rd century BC-3rd century AD), Proceedings of the 8th International Colloquium of Funnerary Archaeology, Acta Terrae Septemcastrensis VI, 1, Sibiu 2006, 49-56.
 • I. V. Ferencz, Despre o spadă celtică descoperită la Aiud [summary: About a celtic sword discovered in Aiud ], Apulum XLIV, Alba Iulia 2007, 73-81.
 • G. Florea, I. V. Ferencz, Une nouveau ,,bouclier” de la fin de Deuxieme Age du Fer, decouvert a Piatra Roşie, Acta Musei Napocensis 41-42/I, Cluj-Napoca 2004-2005 (2007), 47-53.
 • I. V. Ferencz, Thracians and Celts. Considerations on the ceramic material dated in La Tène B.C. discovered on the Middle Course of Mureţ River . In: V. Sîrbu, L. Vaida (eds.), Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistrita, Cluj-Napoca 2006 (2007), 113-128.
 • I. V. Ferencz, La Tène-ul timpuriu ţi mijlociu pe cursul mijlociu al Mureţului [summary: Early and middle La Tène on the middle flow of the river Mureţ ], Nemus II-III , nr. 3-6 (2007-2008), Alba Iulia 2008, 9-37.
 • I. V. Ferencz, Unelte ţi ustensile în descoperirile din La Tène-ul timpuriu ţi mijlociu din zona Mureţului mijlociu [summary: Tools and ustensils discovered in the middle flow of the Mureş arrea], Brukenthal. Acta Musei 3. I./1, Sibiu 2008, 89-100.
 • I. V. Ferencz, Repere celtice în Ţara Haţegului [summary: Celtic marks in „Ţara Haţegului” ], Sargetia 33, Deva 2005, 165-178.

Voir aussi la recherche par mot clé