Archeologie sur Archeophile.com, l'Annuaire de l'Archeologie Francophone
Bibliographies > Aurel Rustoiu

Bibliographie de Aurel Rustoiu


Voir aussi la recherche par mot clé


Rustoiu (Aurel)
Senior researcher, Dr., Institutul de Arheologie si Istoria Artei (Cluj-Napoca, RO)
[ ]


 • Metalurgia bronzului la daci (sec. II î.Chr. – sec. I d.Chr.). Tehnici, ateliere şi produse de bronz [summary: La metallurgie du bronze chez les Daces (IIe s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.). Techniques, ateliers et produits]. Bibliotheca Thracologica XV, Bucureşti 1996, 356 p.
 • Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n. - I e.n.) [summary: Les fibules de la Dacie préromaine (IIe s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.)]. Bibliotheca Thracologica XXII, Bucureşti 1997, 238 p.
 • Sighişoara – Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică [summary: Sighişoara-Wietenberg. Les découvertes préhistoriques et l’emplacement dacique]. Bibliotheca Thracologica XXIII, Bucureşti 1997, 326 p. + XIV pl. (with I. Andritoiu).
 • Solotvino – „Cetate” (Ucraina Transcarpatică). Aşezările din epoca bronzului, a doua vârstă a fierului şi din evul mediu timpuriu [summary: Solotvino-„Cetate (Transcarpathian Ukraine). The Settlements of the Bronze Age, the Second Iron Age and the Early Medieval Times]. Bibliotheca Thracologica XXXIII, Cluj-Napoca 2002, 294 p. (with V. Vasiliev, E. A. Balaguri, C. Cosma).
 • Habitat und Gesellschaft im Westen und Nordwesten Rumäniens vom Ende des 2. Jahrtausends v.Chr. zum Anfang des 1. Jahrtausends n.Chr. (11. Jh. v.Chr. – 2. Jh. n.Chr.). Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. I, Cluj-Napoca 2002, 192 p. (with H. Pop, A. Ursutiu, F. Gogaltan, Al. Gudea).
 • Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană [summary: Krieger und Schmiede im vorrömischen Dakien]. Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. III, Cluj-Napoca 2002, 258 p.
 • Dacia înainte de romani. In : I. A. Pop, I. Bolovan (eds.), Istoria României. Compendiu, Cluj-Napoca 2004, p. 31-60.
 • Dorimskaia Dakia. In: I. A. Pop, I. Bolovan (eds.), Istorija Rumunii, Moskva 2005, p. 11-37.
 • Limes Dacicus Occidentalis. Die Befestigungen im Westen Dakiens vor und nach der römischen Eroberung. Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. VIII, Cluj-Napoca 2005, 180 p. (with E. Nemeth, H. Pop).
 • Piese de port şi toaletă [Clothing and toiletry]. In: V. Sîrbu, S. Matei, V. Dupoi, Incinta dacică fortificată Pietroasa Mică – Gruiu Dării 2, Buzău 2005, p. 26-46.
 • Dacia before the Romans. In: I.-A. Pop, I. Bolovan (eds.), History of Romania. Compendium, Cluj-Napoca 2006, p. 31-58 (second edition in english Cluj Napoca 2007, 31-59).
 • Dacia înainte de romani. In: I. A. Pop, I. Bolovan (eds.), Istoria României. Compendiu, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (second reviset edition in Romanian), Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007 (2008), p. 31-59.
 • Războinici şi societate în aria celtică transilvăneană. Studii pe marginea mormântului cu coif de la Ciumeşti (summary: Warriors and society in Celtic Transylvania. Studies on the grave with helmet from Ciumeşti). Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. XIII, Cluj-Napoca 2008, 218 p.
 • Les Celtes et les Thraco-Daces de l’est du bassin des Carpates. Les actes du colloque national qui a eu lieu a Bistriţa le 16-17 octobre 1998. Cluj-Napoca 2000, 244 p. (edited with C. Gaiu).
 • Studia archaeologica et historica Nicolao Gudea dicata – Festschrift für Professor Nicolae Gudea Gelegentlich des 60. Geburstages. Acta Musei Porolissensis-Bibliotheca Musei Porolissensis IV, Zalău 2001, 572 p. (edited with C. Cosma, D. Tamba).
 • Interregionale und kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausend v. Chr. – 1. Jahrtausend n. Chr.). Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr., Cluj-Napoca, 2002, 398 p. (edited with A. Ursutiu).
 • Comerţ şi civilizaţie. Transilvania în contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate – Trade and Civilization. Transylvania in the frame of trade ans cultural exchanges in Antiquity. Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. VII, Cluj-Napoca 2005, 300 p. (edited with C. Cosma).
 • Zidurile de piatră nefasonată la daco-geţi (sec. II î.e.n. – I e.n.) [summary: The Daco-Getic unpolished stone walls]. Acta Musei Napocensis XXII-XXIII, Cluj-Napoca 1985-1986, 767-774.
 • Fibule dacice cu ornamente zoomorfe [summary: Die dakischen Fibeln mit Tierkopfbügeln]. Apulum XXVI, Alba Iulia 1989 (1990), 135-145.
 • Ein dakischer Bronzearmring im Norden Deutschlands. Thraco-Dacica XII, Bucureşti 1991, p. 143-147.
 • Colanele de argint daco-getice [summary: Les torques Daco-Getes en argent]. Acta Musei Napocensis XXIV-XXV, Cluj-Napoca 1987-1988 [1992], 1079-1093.
 • A Celtic ceramic import in the Getic settlement of Sucidava-Celei. Symposia Thracologica 9, Bucureşti 1992, p. 143-144.
 • Un atelier de prelucrare a bronzului din cetatea dacică de la Băniţa, jud. Hunedoara [summary: Un atelier d’usinage du bronze de la citadelle dace de Băniţa]. Ephemeris Napocensis II, Cluj-Napoca 1992, 49-56.
 • O brăţară dacică de la Şimleu Silvaniei [summary: Un bracelet dace de Şimleu Silvaniei]. Acta Musei Porolissensis XVI, Zalău 1992, p. 139-142.
 • Observaţii privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène [summary: Remarques concernant l’importation du graphite en Transylvanie à l’époque du Latène]. Acta Musei Porolissensis XVII, Zalău 1993, 67-75.
 • Despre fibulele unguiforme din Dacia preromană [summary: A propos des fibules unguiformes de la Dacie préromaine]. Studii de istorie a Banatului XVI, Timişoara 1992 [1993], 71-82.
 • Fibulele-linguriţă ornamentate cu perle [summary: Fibules-cuillère à café ornées de perles]. Tibiscum VIII, Caransebeş 1993, 141-146.
 • Observaţii privind tipologia şi cronologia fortificaţiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată [summary: Remarques relatives aux fortifications daco-getiques avec murs de pierre brute]. Analele Banatului II, Timişoara 1993, 179-187.
 • Podul roman de la Drobeta în conştiinţa posterităţii (sec. XVI-XVII). Analele Banatului II, Timişoara 1993, 329-334 (with C. Turc).
 • Un import ceramic celtic în aşezarea getică de la Sucidava-Celei. Arhivele Olteniei 8, Craiova 1993, 19-28.
 • Ceramica dacică de la Floreşti – Cetatea Fetei (jud. Cluj) [summary: La céramique dace de Floreşti – Cetatea Fetei]. Revista Bistriţei VII, Bistrita 1993, 63-75.
 • Practici funerare în aşezarea dacică de la Sighişoara-Wietenberg [summary: Pratiques funeraires dans la station dace de Sighişoara-Wietenberg]. Ephemeris Napocensis III, Cluj-Napoca 1993, 81-94 (with S. Comsa and C. Lisovschi-Chelesanu).
 • Observaţii privind ceramica Latène cu grafit în pastă din România [summary: Über die Graphittonkeramik in der Latènezeit aus Rumänien]. Thraco-Dacica XIV, Bucureşti 1993, 131-142.
 • Eine T-fibel mit Scharniereinrichtung aus Căpîlna (Kr.Alba). Apulum XXVII-XXX, Alba-Iulia 1990-1993, 155-161.
 • O verigă cu capetele petrecute şi înfăşurate din cetatea dacică de la Costeşti (jud. Hunedoara). Acta Musei Napocensis 26-30, I-1, Cluj-Napoca 1989-1993, 251-261.
 • Neue präzisierungen Bezüglich des “keltischen Grabes” von Silivaş. In: Relations Thraco-Illyro-Helléniques, Bucarest 1994, 295-300.
 • O podoabă de coral, sticlă şi bronz din aşezarea dacică de la Sighişoara-Wietenberg [summary: Une parure de corail, verre et bronze de la station dace de Sighişoara-Wietenberg]. Ephemeris Napocensis IV, Cluj-Napoca 1994, 23-31.
 • Două simpula de tip Pescate din Dacia preromană [summary: Deux simpula de type Pescate en Dacie préromaine]. Analele Banatului III, Timişoara 1994, 231-237.
 • Observaţii privind înmormântările tumulare din Dacia preromană. In: S.Mitu, F.Gogâltan (eds.), Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj 1994, 33-37.
 • Catarame în formă de liră în Dacia preromană [summary: Boucles de ceinture en lyre de Dacie préromaine]. Marisia XXIII-XXIV, Tg.Mureş 1994, 577-580.
 • Vase în miniatură din aşezarea dacică de la Sighişoara-Wietenberg [summary: Vases en miniature trouvés dans l’établissement dace de Sighişoara-Wietenberg]. Marisia XXV, Tg.Mureş 1996, 11-20.
 • Über den Silberarmring von Băniţa (Kr. Hunedoara). In: Omagio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca 1996, 121-127.
 • Ateliere de orfevrărie şi artizani de prestigiu în Dacia preromană [summary: Ateliers d’orfevrerie et artisans des presitiges dans la Dacie préromaine]. In S.Mitu, F.Gogâltan (eds.), Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, Oradea-Cluj 1996, 76-82.
 • Les fibules daciques à ornements anthropomorphes (Observations typologiques et chronologiques). Apulum XXXII, Alba Iulia 1995 (1996), 113-120.
 • Le premier horizon de fibules romaines en Dacie préromaine. Thraco-Dacica XVI, Bucureşti 1995 (1996), 211-219.
 • Fibule din colecţiile Muzeului orăşenesc Aiud [summary: Les fibules provenant des collections du Mus. de la ville d’Aiud]. Acta Musei Napocensis 32, I, Cluj-Napoca 1995 (1996), 451-461 (with M. Takach and S. Cocis).
 • Descoperirile celtice de la Pruniş (jud. Cluj) [ summary: Die keltischen Funde von Pruniş]. Ephemeris Napocensis V, Cluj-Napoca 1995 (1996), 27-46 (with I. H. Crisan and A. Palko).
 • Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii 1988-1994. Principalele rezultate. In: Cercetări arheologice în aria nord-tracă I, Bucureşti 1995 (1996), 401-426 (with M. Guma and C. Sacarin).
 • Săpăturile arheologice de la Sighişoara – Dealul Turcului (Wietenberg). Cercetările din anii 1991-1994. In: Cercetări arheologice în aria nord-tracă I, Bucureşti 1995 (1996), 427-471 (with I. Andritoiu).
 • Podoabe dacice de argint cu miez din metal de calitate inferioară [summary: Dakischer Silberschmuck mit dem Kern aus minderwertigem Metall]. Ephemeris Napocensis VI, Cluj-Napoca 1996 (1997), 43-54.
 • Săpăturile arheologice de la Slatina (Solotvino) – Ucraina transcarpatică, campania 1996 [summary: Les fouilles archéologiques de Slatina/Solotvino, Ukraine Transcarpatique, campagne 1996]. In: Cercetări arheologice în aria nord-tracă II. Bucureşti 1997 (1998), 340-364 (with V. Vasiliev et al.).
 • Şantierul arheologic Divici. Cercetările din anii 1995-1996. Raport preliminar [summary: The Archaeological Site at Divici. Investigations made 1995-1996. Preliminary Report]. In: Cercetări arheologice în aria nord-tracă II, Bucureşti 1997 (1998), 373-397 (with M. Guma and C. Sacarin).
 • Ceramica pictată dacică de la Sighişoara-Wietenberg [summary: Die bemalte dakische Keramik von Sighişoara-Wietenberg]. Ephemeris Napocensis VII, Cluj-Napoca 1997 (1998), 31-55 (with G. Florea).
 • Atelierul de fibule de la Piatra Craivii (jud. Alba) [summary: L’atélier de fibules de Piatra Craivii]. Ephemeris Napocensis VII, Cluj-Napoca 1997 (1998), 57-64 (with I. Moga).
 • Influences celtiques dans l’orfèvrerie dacique du Ier s. av. J.-C. In: P. Roman (ed.), The Thracian World at the Crossroads of Civilisations I, Bucharest 1997 (1998), 152-167.
 • Repere demografice în zona Sighişoara înainte şi după cucerirea romană (sec. I-III e.n.) [summary: Deomographic references in the Sighişoara area before and after the Roman conquest (Ist-IIIrd centuries A.D.)]. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai” I, Tg.Mureş 1998, 240-252.
 • Poignard recourbé découvert dans une tombe à incinération de La Téne tardive en Roumanie. Instrumentum. Bulletin du Groupe de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées dans l’Antiquité 9, Montagnac 1999, 8 (with V. Sirbu).
 • La fonction d’une pièce ornementale en argent et en fer de la Dacie préromaine, Instrumentum 9, 1999, 19.
 • Dakische Fibeln mit anthropomorphen Ornamenten (Typologische und chronologische Bemerkungen). In: N.Boroffka, T.Soroceanu (eds.), Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des südöstlichen Mitteleuropa. Gedenkschrift für Kurt Horedt, Rahden/Westf. – Leidorf 1999, 219-222.
 • Les fibules du site fortifie de Liubcova-Stenca et de la citadelle de Divici-Grad, In: Le Djerdap/Les Portes de Fer a la deuxieme moitie du premier millenaire av.J.-C. jusqu’aux guerres daciques. Kolloquium in Kladovo-Drobeta-Tr.Severin (September-October 1998), Beograd,1999, 65-70 (with M. Guma and C. Sacarin).
 • Découvertes funéraires Géto-Daces du sud-ouest de la Roumanie (150-50 av.J.C.), In: Le Djerdap/Les Portes de Fer a la deuxieme moitie du premier millenaire av.J.C. jusqu’aux guerres daciques. Kolloquium in Kladovo-Drobeta-Tr.Severin (September-October 1998), Beograd 1999, 77-91 (with V. Sirbu).
 • Outils en fer pour le travail des métaux non ferreux en Dacie préromaine (Ier siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. J.-C.). In: M.Feugère, M.Guštin (eds.), Iron, Blacksmiths and Tools. Ancient European Crafts. Acts of the Instrumentum Comference at Podsreda (Slovenia) in April 1999, Montagnac 2000, 233-241.
 • Săpăturile arheologice de la Solotvino-Slatina (Ucraina Transcarpatică). Campania din 1998 [summary: Les fouilles archéologiques de Solotvino (Ukraine Transcarpatique. Campagne 1998]. Cercetări arheologice în aria nord-tracă III, Bucureşti 1999 (2000), 345-361 (with V. Vasiliev et al.).
 • Importations celtiques central-européenes au sud-ouest de la Transylvanie (IIe-Ier s.av.J.-C.). Thraco-Dacica XX, Bucuresti 1999 (2000), 189-203.
 • Descoperiri funerare din La Tène-ul târziu din zona Porţilor de Fier [summary: Découvertes funéraires d’époque La Tène récente faites dans la zone des Portes de Fer]. Thraco-Dacica XX, Bucuresti 1999 (2000), 217-229 (with V. Sirbu, G. Craciunescu).
 • Aşezări din a doua vârstă a fierului descoperite recent pe teritoriul oraşului Alba Iulia [summary: Neuegefundene Siedlungen der Latènezeit in der Umgebung der Stadt Alba Iulia]. Apulum XXXVII/1, Alba Iulia 2000, 177-192 (with G. Rustoiu).
 • Despre originea şi difuziunea cerceilor cu ornamente spiralice din Dacia preromană [summary: Über die Herkunft und Verbreitung der Ohrringe mit Spiralverzierung dem vorrömischen Dakien]. Apulum XXXVII/1, Alba Iulia 2000, 201-213.
 • Câteva probleme privind ceramica La Tène cu grafit în pastă din Dacia preromană [summary: Einige besprechungen über die Graphittonkeramik aus vorrömischen Dakien]. Acta Musei Porolissensis XXIII/I, Zalau 2000, 253-270 (with C. I. Popa).
 • Les materiels Celtiques de l’habitat dace de Sighişoara-Wietenberg, In: C. Gaiu, A. Rustoiu (eds.), Les Celtes et les Thraco-Daces de l’Est du bassin des Carpates. Les actes du colloque national qui a eu lieu a Bistriţa le 16-17 octobre 1998, Cluj-Napoca 2000, 179-188.
 • Strecurători romane din perioada republicană târzie descoperite în cetatea dacică de la Divici (jud. Caraş-Severin) [ Römische Siebe aus der späten Republikzeit aus der Dakischen Festung von Divici (kr. Caraş-Severin)]. In: Studii de istorie antică. Omagiu Profesorului Ioan Glodariu, Deva-Cluj Napoca 2001, 199-206.
 • Mercenari „barbari” la Histria şi Callatis în sec. I a.Chr. Interpretări arheologice şi istorice [summary: „Barbarische” Söldner in Histria und Callatis im 1. Jh. v.Chr. Archäologische und Historische Interpretationen]. Istros X, Brăila 2000 (2001), 277-288.
 • Ornamentica pumnalelor curbe traco-dacice [Die Ornamente der Krummen Thrako-Dakischen Dolche]. In : C. Cosma, D. Tamba, A. Rustoiu (eds.), Studia archaeologica et historica Nicolao Gudea dicata – Festschrift für Professor Nicolae Gudea Gelegentlich des 60. Geburstages, Zalău 2001, 181-194.
 • Practici funerare la geto-dacii din sec. II a.Chr. – I d.Chr. [Funerary Practices at the Geto-Dacians of the II century BC – I century AD]. Cumidava XXV, Braşov 2002, 42-66 (with V. Sirbu).
 • Die östliche Gruppe des dakischen Schmucks. Eine Untersuchung bezüglich der interregionalen Beziehungen im vorrömischen Dakien im 1. Jh.v.Chr. – 1 Jh.n.Chr. In: A. Rustoiu, A. Ursutiu (eds.), Interregionale und kulturelle Beziehungen im Karpatenraum (2. Jahrtausend v. Chr. – 1. Jahrtausend n. Chr.). Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. IV, Cluj-Napoca 2002, 191-226.
 • Un suport de vas roman din cetatea dacică de la Divici (jud. Caraş-Severin) [summary: Ein römischer Gefässfuss aus der dakischen Befestigung von Divici (kr. Caraş-Severin]. Analele Banatului IX, Timişoara 2001, 123-129.
 • Mormântul tumular dacic de la Călan (jud. Hunedoara), [summary: La tombe tumulaire dace de Călan, dep. Hunedoara]. Sargetia XXX, Deva 2001-2002, 111-127 (with V. Sirbu and I. V. Ferencz).
 • Métallurgie et magie. Quelques techniques et instruments métallurgiques de la Dacie préromaine. In: C.Gaiu (ed.), Ateliers et techniques artisanaux. Contributions archéologiques, Cluj-Napoca 2002, 33-46.
 • Piese ornamentale de car din Dacia preromană [Pièces ornementales des chariots de la Dacie préromaine]. Thraco-Dacica XXIII, Bucuresti 2002, 231-242 (with I. V. Ferencz).
 • Ein neuer Latènezeitlicher Jochbeschlag aus Rumänien. Instrumentum. Bulletin du Groupe de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées dans l’Antiquité 18, Montagnac 2003, 30.
 • Sarea Maramureşului şi aşezările dacice de pe Tisa superioară [Das marmoroscher Salz un die dakischen Siedlungen von Oberen Theiss]. Marmatia 7/1, Baia Mare 2003, 201-217.
 • Un medic greco-roman in asezarea dacica de la Ocnita ?. In: P. Rogozea, V. Cedica (eds.), Festschrift für Florin Medelet. Zum 60. Geburstag. Timisoara 2004, 287-296.
 • The Padea-Panagjurski Kolonii Group in Southwestern Transylvania. Archaeological, Historical and Paleo-Anthropological Remarks. A. Pescaru, I. V. Ferencz (ed.), Daco-getii. 80 de ani de cercetari arheologice sistematice la cetatile dacice din Muntii Orastiei. Deva 2004, 267-276.
 • O zăbală irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (Observaţii privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britannia staţionate în Dacia Romană) [summary: Eine Irische Trense aus dem Museum für die Geschichte Siebenbürgens von Cluj-Napoca. Bemerkungen Betrefend die von im römischen Dakien stationierten Militäreinheiten aus Britannien Mitgebrachten Metallartefakte]. Acta Musei Porolissensis 26, Zalau 2004, 215-232.
 • Britanno-Dacica. An Irish Horse Bit from Roman Dacia. Instrumentum 21, 2005, 29-30.
 • Two Rectangular bronze Buckles of the Late La Tène Period from Romania, Instrumentum 21, 2005, p. 32-33 (with C. Plantos).
 • The Padea-Panagjurski Kolonii Group in south-western Transylvania (Romania). In: H. Dobrzanska, V. Megaw, P. Poleska (eds), Celts on the margin. Studies in European cultural interaction 7th cent. BC – 1st cent. AD dedicated to Zenon Wozniak. Krakow 2005, 109-119.
 • The Salt of Maramures and the Dacian Settlements alongside of Upper Tisa. Mousaios 10, Buzau 2005, 353-367.
 • Archäologische und historische Hinweise betreffend den Anfang der keltischen Klonisation des innerkarpatische Raumes. Apulum 42, Alba Iulia 2005, 57-76.
 • The Illyrian-Celtic belts with bronze double studs from the Scordisci area. Instrumentum 22, 2005, 30-31.
 • O centură iliro-celtică din aşezarea dacică de la Sighişoara-Wietenberg [summary: An Illyrian-Celtic belt from the Dacian settlement at Sighişoara-Wietemberg]. In: C. I. Popa, G. T. Rustoiu (eds.), Omagiu Profesorului I. Andriţoiu cu prilejul împlinirii a 65 de ani. Studii şi cercetări arheologice, Alba Iulia 2005, 443-448.
 • Dacia şi Italia în sec. I a.Chr. Comerţul cu vase de bronz în perioada republicană târzie (Studiu preliminar) [summary: Dacia and Italia in the 1st Century BC. The trade with bronze vessels during the Late Republican Period (Preliminary Study)]. In: C. Cosma, A. Rustoiu (eds.), Comerţ şi civilizaţie. Transilvania în contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate – Trade and Civilization. Transylvania in the frame of trade ans cultural exchanges in Antiquity. Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a.Chr. – I p.Chr. VII, Cluj-Napoca 2005, 53-117.
 • A Journney to Mediterranean. Peregrinations of a Celtic Warrior from Transylvania. Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Historia 51, 1, Cluj Napoca 2006, Special Issue: Focusing on Iron Age Elites, 42-85.
 • Celtic-indigenous connections in Oltenia during middle La Tène. Observations concerning a Celtic grave from Teleţti (Gorj). Ephemeris Napocensis 14-15, Cluj Napoca 2004-2005, 53-71.
 • The Celts between Tisa and the Carpathians before and after the Great Invasion in the Balkans. In: V. Sîrbu, L. Vaida (eds.), Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistrita, Cluj-Napoca 2006 (2007), 213-228.
 • Thracian sica and Dacian falx. The History of a „National” Weapon. In: S. Nemeti et al. (eds.), Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca 2007, p. 67-82.
 • About a curved dagger discovered at Piatra Craivii. Apulum 44, Alba Iulia 2007, 83-97.
 • În legătură cu datarea fortificaţiei dacice de la Divici (jud. Caras-Severin) [summary: About the dating of the Dacian fortress from Divici (Caras-Severin county)]. Ephemeris Napocensis 16-17, Cluj Napoca 2006-2007 (2008), 17-30.
 • Celţii din Transilvania şi comunităţile indigene nord-balcanice. Schimburi culturale şi mobilitate individual [summary: The Celts from Transylvania and the indigenous communities from northern Balkans. Cultural exchanges and individual mobility]. Ephemeris Napocensis 18, Cluj Napoca 2008, 25-44.
 • “Dr. Jekyll/Mr. Heyde”. A double-faced gold pendant from the History Museum of Schumen (Bulgaria) and the glass masked-beads. Instrumentum 27, 2008, 10-11.
 • Imported lamps in pre-Roman Dacia. In: C.-A. Roman, N. Gudea (eds.), Lychnological Acts 2. Trade and local production of lamps from the Prehistory until the Middle Age, Cluj-Napoca 2008, 79-86 (with M. Egri).

Voir aussi la recherche par mot clé